უკან

მისტიური სტუმარი

  • კვლევის ინსტუმენტების შერჩევა;
  • კვლევის ჩატარება (ექსტერიერი / ლოკაცია, ატმოსფერო, მასპინძელი, მენეჯმენტი, სერვისი, მენიუ, მერჩენდაიზინგი, ინტერიერი);
  • შედეგების ანალიზი;
  • სვოტანალიზი;
  • ანგარიში (Reporting).

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

  • კვლევის ამსახველი მასალები.

 

შესრულების ვადა:1 თვე.

მომსახურების ღირებულება: 650$ (დღგ-ს გარეშე).