უკან

საკვების მენიუ

მენიუს კონცეფციის შექმნა;

  • სამზარეულოს ტექნოლოგიური რუკის ფორმირება (რეცეპტურა/ კალკულაცია/ ვიზუალი);
  • სარეკომენდაციო გასაყიდი ფასების შემუშავება;
  • მენიუს ფორმატი და გრაფიკული დიზაინი;
  • ჭურჭლის დიზაინი და განლაგება;
  • სამზარეულოს ტექნიკური დიზაინი (სამზარეულოს ტექნიკური მოწყობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად);
  • მზარეულებისთვის ტრენინგის/ტრენინგების  ჩატარება.

 

ყოველთვიური მონიტორინგისთვის  მომსახურების ღირებულება -  300$ (დღგ-ს გარეშე).

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

  • ტექნოლოგიური მენიუ.
  • მენიუს გრაფიკული დიზაინი.

 

ვადა:  3 თვე.

ღირებულება:  12 567$  (დღგ-ს გარეშე).

 

*მენიუს ფასი მოიცავს 20 კერძის შექმნას.

*ფასის ცვლილება დამოკიდებულია  მომხმარებლის  ინდივიდუალურ საჭიროებაზე.