უკან

მარკეტინგი და კომუნიკაცია

 • მარკეტინგული გეგმის შემუშვება
 • მიზნის ფორმირება/ შეთანხმება;
 • კონკურენტების ანალიზი;
 • სტრატეგიული მიმართულების განსაზღვრა;
 • მარკეტინგული ტაქტიკა/სამოქმედო გეგმა;
 • სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტის განსაზღვრა;

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

 • მარკეტინგული გეგმა/სამოქმედო გეგმა 1-დან 3 თვემდე

 

შესრულების ვადა: 1.5 თვე

2 931 $ (დღგ-ს გარეშე)

6 129 $ (დღგ-ს გარეშე)

 

მარკეტინგული გეგმის განხორციელება: 

ყოველთვიური მომსახურების საფასური - 1000$ (დღგ-ს გარეშე)

 

ციფრული კომუნიკაციის სტარტეგია:

 • საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრა;
 • თითოეულ ციფრულ არხში პოზიციონირება;
 • ბრენდის საკომუნიკაციო ენის განსაზღვრა;
 • ბრენდის საკომუნიკაციო სტანდარტების შექმნა.

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

 • ციფრული კომუნიკაციის სტრატეგია.

შესრულების ვადა: 2.5 თვე.

Ღირებულება: 2 194$ (დღგ-ს  გარეშე).

 

ციფრული მედიის მართვა

 • სოციალური არხების მართვა და მონიტორინგი;
 • ყოველკვირეული კონტენტის შექმნა;
 • სარეკლამო ბიუჯეტის განსაზღვრა;
 • შედეგების ანალიზი და ანგარიშის წარდგენა (Reporting).

 

ყოველთვიური მომსახურების საფასური: 1 500$ (დღგ-ს გარეშე).