უკან

ღვინის ბარათი

კვების ობიექტებს ასოციაცია სთავაზობს ღვინის რეალიზაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სერვისებს, რომლებიც ტრადიციულ გასტრონიმიულ მიმართულებაში დიდ როლს თამაშობს.

  • ღვინის ბარათის კონცეფციისა და სტილის ჩამოყალიბება;
  • ღვინის ბარათის შედგენა-დამუშავება;
  • სომელიეს ფუნქციისა და როლის გაცნობა;
  • ღვინის მწარმოებლებთან ურთიერთობების წამოწყება;
  • ღვინის სარეალიზაციო ფასებზე რეკომენდაციები;
  • ღვინის საწყობის მართვასა და კონტროლზე  რეკომენდაციების შემუშავება;
  • სომელიესა და ღვინის სერვისების პერსონალის მომზადება (ტრენინგების ორგანიზება შემდეგ საკითებზე: ღვინის სერვირება, ღვინის დაგემოვნება, ღვინის სტილი/ადგილწარმოშობა, ღვინისა და საკვების შესახებ ზოგადი პოსტულატები);
  • უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის სტანდარტების დაცვაზე რეკომენდაციები.

 

ყოველთვიური მონიტორინგის მომსახურების ღირებულება:

160$ (დღგ-ს გარეშე). 

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

  • ღვინის უსაფრთხოებისა და შენახვის წესები.

 

ვადა: 3 თვე.

ფასი: 7 225$ (დღგ-ს გარეშე).