ბიბლიოთეკა

საქართველოს გასტრონომიის ასოციაცია კულტურის მკვლევრებს აერთიანებს, რომლებიც სამეცნიერო-კვლევით აქტივობას ახორციელებენ. შედეგად, სხვადასხვა საკვლევ თემატიკაზე, სხვადასხვა კვლევის მეთოდის (როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი)  გამოყენებით,  მნიშვნელოვან სამეცნიერო ნაშრომებს ქმნიან ქვეყნის გასტრონომიაზე. აღნიშნულ ნაშრომებს კი, სწორედ, ჩვენს ბიბლიოთეკაში მოუყრია თავი. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ საქართველოს გასტრონომიის ასოციაცია (GAG) მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (WORLD TOURSM ORGANIZATION) აფილირებული წევრია, შესაბამისად, ასოციაციის წარმომადგენლებს, UNWTO-ს  ელექტრონული ბიბლიოთეკის  ბაზაზე სრული წვდომა აქვთ, რაც სხვადასხვა  ქვეყნის გასტრონომიული კულტურის ანალიზის საშუალებას იძლევა. 

თარიღი დოკუმენტის დასახელება ჩამოტვირთე
29 აპრილი, 2022 Wine Routes Of GEORGIA
15 თებერვალი, 2022 ხაჭაპურის ტრადიცია საქართველოში
10 თებერვალი, 2022 გასტრონომიული ტურიზმი
6 სექტემბერი, 2021 სამეგრელოს რეგიონის გასტრონომიული ტურიზმის სტრატეგია