პროექტები

თუ გასტრო ამბების,  მიმდინარე/დაგეგმილი აქტივობების, მასტერკლასების, კონფერენციების, ტრენინგების   გაცნობით  ხართ შეპყრობილი. თუ გასტრონომიის წამყვან სპეციალისტებთან, გასტრო საზოგადოებასთან ან უბრალოდ გასტრონომიის მოყვარულებთან შეხვედრას ლამობთ, მაშინ ეს სივრცე გასტრონომიულ მოვლენათა მთავარ ეპიცენტრად იგულეთ. გასტრონომიის ასოციაცია დროულ, საინტერესო და მნიშვნელოვან  ღონისძიებებზე ამომწურავ ინფორმაციას მოგაწვდით.